Ronduit weg
   
  Home | Nieuws | Utrechtse Adviesgroep Schone Lucht en Gezondheid opgericht
 
 

Nieuws

Utrechtse Adviesgroep Schone Lucht en Gezondheid opgericht

Op een druk bezochte bijeenkomst op 29 februari 2012 in het stadhuis is met algemene stemmen besloten tot de oprichting van een Adviesgroep Schone Lucht & Gezondheid. De Adviesgroep stelt zich ten doel het college en de gemeenteraad gevraagd en ongevraagd van advies te dienen over alle kwesties die te maken hebben met de luchtverontreiniging en gezonde lucht in de stad Utrecht. De Adviesgroep wil een groep zijn van, voor en door burgers, onafhankelijk van de gemeente.

De bijeenkomst werd besteed aan een bespreking van het doel en de werkwijze van de Adviesgroep en de vraag wie als deelnemer van de Adviesgroep welkom is. Wat de laatste vraag betreft: iedereen is welkom die geïnteresseerd is en een aandeel wil leveren in de Adviesgroep, ook wijkraakraadsleden, op persoonlijke titel. Daarbij is niet alleen gedacht aan burgers die in de stad wonen en werken, maar ook aan deelnemers die zich vanwege hun beroep en expertise geroepen voelen zich in te zetten voor schone lucht en gezondheid in Utrecht. De bijeenkomsten zijn openbaar.

De Adviesgroep stelt zich samengevat drie doelen:
  • informatie verzamelen en verspreiden over luchtverontreiniging, de relatie met het verkeer en de schade die door vervuilde lucht (met name het roet) wordt toegebracht aan de gezondheid;
  • adviseren van en het betrekken van bewoners bij initiatieven om de lucht schoner te krijgen;
  • adviseren aan en overleggen met wethouders en de gemeenteraad, o.a. over de te nemen maatregelen.
De Adviesgroep gaat zich sterk maken voor het door de gemeente leveren van volledige, toegankelijke en begrijpelijke informatie van alle feiten, cijfers en invoergegevens die gebruikt worden bij de berekening van de luchtkwaliteit. Bovendien pleit de Adviesgroep er voor dat de gemeente de strengere advieswaardes van de WereldGezondheidsOrganisatie als gezondheidsnorm voor luchtkwaliteit gaat hanteren.

De Adviesgroep wil voorts uitgezocht hebben wat de meest ongezonde straten zijn in Utrecht, hoeveel gevallen van astma en andere luchtverontreinigingsgerelateerde aandoeningen in Utrecht voorkomen en wat nu precies de concentraties fijnstof, roet en stikstofdioxide (NO2) in die straten zijn. Daarom wil de Adviesgroep een goed inzicht ontwikkelen in de manier waarop die concentraties berekend worden, wat de overeenkomsten en verschillen zijn met de metingen van het afgelopen jaar door het Utrechtse meetnet en waar die verschillen uit kunnen worden verklaard.

Bewonerscomité Ronduit Weg neemt deel aan dit initiatief en houdt u op de hoogte.

 
 
© stichting Ronduit Weg, Utrecht Oog in Al
 
end