Ronduit weg
   
  Home | Wijkreacties
 
 
Wijkreacties

Reactie uit de wijk

Hallo Ronduit Weg,

Allereerst wil ik jullie bedanken voor jullie enorme inzet om de vrachtwagens te weren uit Oog in Al. Ik woon sinds 1,5 jaar aan de Lessinglaan en ben het ermee eens dat het veel te druk is, vooral door het vrachtverkeer.

Ik las een reactie van een andere wijkbewoner, die scheuren in zijn huis heeft ontdekt, waarschijnlijk door het zware verkeer. Ook wij hebben de gevolgen (althans we denken dat het door het verkeer komt) ondervonden van het zware vrachtverkeer. Er komen regelmatig stukjes stucwerk naar beneden. Dit is aangebracht toen wij hier kwamen wonen.

Een tijdje geleden was de straat op de TV en ik kreeg het idee dat het inderdaad minder druk werd op de Lessinglaan. Helaas is die indruk alweer helemaal weg, want het lijkt nog wel drukker te zijn geworden. En vanochtend werd het helemaal te gek! Mijn man stapte in de auto, vlak voordat er een enorme vrachtwagen van Campina aan kwam. Schijnbaar vond de chauffeur het te lang duren voor mijn man de deur achter zich dicht deed en bleef vervolgens naast hem staan. Ook werd ik nog een tijdje aangekeken, terwijl ik achter het raam stond om hem uit te zwaaien (moet toch wat als je hoogzwanger thuis zit) naast de poster van het vrachtwagenverbod. De chauffeur wachtte vervolgens een minuut en reed toen pas verder. Het maakte mij kwaad dat we niet eens meer gewoon in onze auto kunnen stappen, omdat de vrachtwagens (hij hoefde niet bij de AH Handelstraat te zijn, want reed gewoon rechtdoor naar 24 oktoberplein) vinden dat ze recht hebben om door een woonwijk heen te rijden en schijnbaar ook vinden dat ze intimiderend gedrag kunnen vertonen!

Kortom, ga alstublieft door met jullie werk voor onze wijk! Geen idee of jullie hier verder iets mee kunnen, maar het is fijn dat er een luisterend oor is in de vorm van een bewonerscomite.

Ontvangen op 11-5-2010


Vraag uit de wijk


Hi,

Wat houdt het linksafverbod ML Kinglaan nu precies in ??? Ik kan dit nergens echt goed vinden.

Als ik het goed begrijp is het zo dat komende vanaf afslag Centrum/West van de A2 dan niemand meer zijn eigen wijk Oog in Al binnen kan komen. Wat vervolgens leidt tot veel verkeer langs het Casino en dat dan de wijk binnenkomt bij de Mozartbrug waar weer heel veel fietsers rijden op de Leidseweg.Of gaat iedereen dan de afslag Kanaleneiland nemen op het 24 Octoberplein en dan gelijk linksaf slaan bij het ziekenhuis om weer terug op het 24 Octoberplein te komen en dan zo rechtdoor Oog in Al in ?

En ook de wijk niet meer kan uitkomen richting A2 vanwege rechtsafverbod Pijperlaan. Gaat iedereen dan rondjes rijden op het 24 Octoberplein om toch zo bij de A2 te komen ?

Er zijn door GroenLinks berekeningen gemaakt dat het verkeer op de PHL laan met gemiddeld een kwart afneemt als het links- en rechtsaf verbod ingevoerd wordt, maar hebben zij of iemand anders ook al berekend wat voor gevolgen dit heeft voor andere straten in de wijk of andere wijken ?? Ik heb het niet kunnen vinden.

Al met al vind ik het nogal een ongelukkige maatregel, kan het verkeer niet gewoon bij de Majella knoop op het oude A2 traject, wat straks overbodig is met het nieuwe A2 tunnel traject, worden geleid en dan via via weer aansluiting vind op de Beneluxlaan of Europalaan?

Oorzaak van het hele probleem van het teveel aan verkeer in de wijk is het sluiten van de afslag Oog in Al op de A2. En als ik het goed begrijp sluit je indirect ook de afslag Centrum/West met het linksaf- en rechtsafverbod.

Nog een tip : ik kan me voorstellen dat veel routeplanners nu al het verkeer door onze wijk sturen omdat de afslag Oog in Al dicht is. Misschien kan Ronduitweg dit eens uitzoeken en eventueel contact opnemen met TomTom en consorten om de route PHL-laan niet meer aan te bieden.

Gr.

Naam en adres afzender zijn bekend bij Ronduit Weg
Ontvangen op 26-2-2010


Antwoord Ronduit Weg

Beste...,

Dank voor je reactie.
Hier puntgewijs onze operkingen:

  • Linksafverbod is inderdaad zoals je het beschrijft: van de M.L.Kinglaan niet meer linksaf op het 24OP de Pijperlaan in. Dit is een korte termijn maatregel tussen 2010/2011 en 2018 totdat de Spoorlaan klaar is. Dan zou de knip op de T. a Kempislaan ook gerealiseerd moeten worden en kan het linksafverbod weer verdwijnen. Volgens de gemeente is tot die tijd de aanbevolen route via de Europalaan. Het is de vraag of ze daar op het extra verkeer zitten te wachten. Vanaf nu zal naar verwachting, zonder maatregelen het verkeer op de PHL-laan zo sterk toenemen dat de luchtnormen, ook volgens gemeente, overschreden worden. Ook het leefklimaat gaat zo erg achteruit dat een linksafverbod nodig is.
  • Ja, je hebt gelijk tav het sluipverkeer over de Mozartbrug. De gemeent wil dit eigenlijk niet zien, maar RuW zal samen met de Wijkraad West erop toezien dat er geen toename zal plaatvinden.
  • Nee, het wordt straks verboden om op de Beneluxlaan te keren. Daarnaast zal, als de fly-over over het 24OP doorgaat, het verkeer anders lopen, zodat je geen rondje meer kan rijden. Het wordt een gewoon kruispunt.
  • De conclusie is juist. De gemeente is dom geweest met het afsluiten van de aansluiting op de A2 bij DE. RuW heeft zijn best gedaan, ook bij RWS, om te zien of het 'oude' trac√© van de A2 ingezet kon worden. RWS wil geen extra verkeer afhandelen op verkeersplein Hooggelegen en zegt eigenlijk: de gevolgen van het verlies van de DE-aansluiting is een gemeentelijk probleen, blijf van onze rijkswegen af. En de gemeente (PvdA) wil deze door ons voorgestelde oplossing (Ring Utrecht) niet omdat men er kantoren wil bouwen. De opbrengst (EUR 70 mio) is nodig om de verliezen van Leidsche Rijn te verkleinen. Ook waar de NOUW-2 nu loopt wil Harrie Bosch (PvdA) kantoren. Hiermee laat hij Oog in Al het verkeersprobleem van LR op lossen.
  • Praten met TomTom en TeleAtlas is zinloos als er geen wettelijke basis voor is. Het huidige college van PvdA, VVD, CDA en CU willen geen vrachtwagenverbod, omdat zij bang zijn voor juridische stappen van de ondernemers. Deze eisen namelijk het vrije gebruik van de PHL-laan op.

Met vriendelijke groet,
Namens het Bewonerscomité Ronduit Weg,

Jaap L. Bolhuis


Beste Ronduit Weg-mensen,

Via de berichten in de brievenbus en uw website blijf ik op de hoogte van de goede werkzaamheden van Ronduitweg. Ik woon ongeveer 1,5 jaar aan de Joseph Haydnlaan en heb alles geschilderd toen ik er kwam wonen. Het viel me een driekwart jaar geleden op dat er scheurvorming is opgetreden in de hoeken van mijn appartement en laatst ontdekte ik nog een haarscheur in de muur. Toen ik er kwam wonen was dit niet aan de orde.

Wellicht zijn er meer mensen die scheuren hebben in muren en die ook een eventuele link gelegd hebben met het vrachtverkeer. Het zou een gevolg kunnen zijn dat de scheuren zijn ontstaan door de zware vrachtwagens, maar ik ben natuurlijk geen expert. Maar de ramen trillen behoorlijk als er vrachtwagens door de straat rijden. Wellicht zijn er andere oorzaken, maar ik ben benieuwd of er meer mensen zijn.

Vandaar deze mail met de vraag weten jullie of er meer mensen zijn die dit probleem hebben?

Zo ja, vind ik het nog een extra goede reden om ervoor te zorgen dat er geen of minder vrachtwagens door straten mogen rijden.

Met vriendelijke groet,

Naam en adres afzender zijn bekend bij Ronduit Weg
Ontvangen op 26-1-2010

Geachte heer/mevrouw,

Binnenkort vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Momenteel ben ik aan het uitzoeken welke partij in Utrecht mijn belangen het beste zal behartigen de komende vier jaar. Hierbij ben ik op zoek naar een partij die echt aandacht heeft voor de verkeersproblematiek op en rondom de PHL-laan. Mijn vrouw en ik vinden dat het verkeer niet verder mag toenemen op de PHL-laan. In sommige partijprogramma's staat in algemene zin beschreven dat de verkeersdruk in en rondom Utrecht moet afnemen. Dit geeft mij onvoldoende garantie dat er ook echt wat met de verkeersproblematiek in de PHL wordt gedaan.

Mijn vraag is daarom als volgt: Welke partij heeft volgens uw comite aandacht voor de verkeersproblematiek in PHL-laan en wil deze echt aanpakken?

Ik zie uw reactie met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Naam en adres afzender zijn bekend bij Ronduit Weg

Ontvangen op 24-1-2010

Beste,

Bijna iedere ochtend moet ik oversteken met de fiets over de Joseph HaydnLaan en Lessinglaan (PHL laan). Dit is de laatste jaren steeds moeilijker geworden. Soms sta ik 10 minuten te wachten voordat ik kan oversteken. Er is niemand die stopt, alleen met mijn zoon erbij wordt er soms gestopt. Een ramp!

Vanwege deze irritatie op de PHL-laan, ben ik sinds kort mijn eigen aktie begonnen als ik de auto neem: Ik stop voor iedere voetganger, fietser of brommer die bij een kruispunt oversteekt op de PHL-laan.

Dit tot irritaties van mijn achterliggers. Met genoegen kijk ik bij Spinoza brug over de brug of ik met een goede reden kan stoppen om de sluipers achter mij ook tot stoppen te brengen.

Dit is een oproep aan al mijn autorijdende buren, om onze andere buren de ruimte en de tijd te geven bij het oversteken op de Joseph Haydn Laan en Lessinglaan.

Naam en adres afzender zijn bekend bij Ronduit Weg
Ontvangen op 20-1-2010
 
 
© stichting Ronduit Weg, Utrecht Oog in Al
 
end